K.O.S. – kondiční orgánový skener

Měření kondice jednotlivých orgánů těla

Každé lidské tělo vysílá elektromagnetické vlny,které přestavují konkrétní stav lidského těla. Tyto signály se liší podle různých podmínek v těle, jako je zdraví, nemoc. Díky tomu dokážeme určit stav lidského těla a určit tak zdravotní kondici těla. Je to předběžný pomocník pro určení tendence nebo potenciálu a dalších sub-klinických stavů existujících v orgánech.

Nabízíme Vám možnost jednorázového proměření. Samotné měření netrvá déle než minutu a výsledkem měření je ucelená textová zpráva o stavu Vaší tělesné kondice a jednotlivých orgánů Vašeho těla.

Jak přístroj funguje?

Fungování Kondičního orgánového skeneru – K.O.S je jednoduché. Přístroj funguje na principu přijímání konkrétních frekvencí elekromagnetického pole.

Aktuální stav těla tak můžeme poznat právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření. Jeho změny signalizují změny na úrovni makromolekulární, následně buněčné a ve finále toto vede k ovlivnění orgánů a tím i celého organismu.

Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním zdravím či stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Takové kolísání elektromagnetické energie je sice velmi malé, ale je měřitelné.
K.O.S. (kondiční orgánový skener) je přístrojem vyvinutým na základě nejnovějších a

přelomových vědeckých objevů v oblasti bioenergií a biomagnetismu.

Je zkonstruován tak, aby při použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat slabé magnetické pole, které vytváří lidský organismus, provést jeho analýzu až na úroveň magnetického vyzařování a vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk.

Jeho přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje kde je možno hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami životního stylu zabránit vzniku obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.
Vlastní skenování netrvá déle než minutu! Již za takto krátký čas získáte komplexní přehled o Vaší tělesné kondici! 
Výstupem sledování zpracovaným pomocí originálního software je přes třicet obsáhlých reportů roztříděných po jednotlivých logicky spolu souvisejících skupinách testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a komentáři, jež je možno prohlédnout na obrazovce počítače, případně vytisknout na tiskárně.